Nekustamā īpašuma pārvaldīšana, apsaimniekošana

Mēs nodrošinam daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Dzīvojamo fondu apsaimniekošana ir rūpīgs un detalizēti sagatavots process ar īpaši sastādītiem grafikiem. Apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesu daudzdzīvokļu namos nodrošina profesionāli pārvaldnieki ar darba pieredzi un speciāli iegūto izglītību. Māju tehnisko apkalpošanu nodrošina saskaņā ar individuāli izstrādāto apsaimniekošanas plānu un normatīvo aktu prasībām.

Namu apsaimniekošana ir ne tikai inženiertīklu apsaimniekošana, ēkas un teritorijas uzkopšana, bet arī rūpīgs pārvaldības process. Efektīvais darbs ar debitoriem garantē mūsu klientiem visu komunālo pakalpojumu nepārtrauktību.

Apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesa organizēšana:

 

  • Sastādām un nodrošinām nekustamā īpašuma, namīpašuma apsaimniekošanas plānu, ko apstiprina dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē;
  • Nodrošinām dzīvokļa īpašniekiem pilnvērtīgu komunālo pakalpojumu saņemšanu;
  • Sniedzam regulāras un pārskatāmas atskaites par apsaimniekošanas maksas izlietojumu;
  • Kontrolējam izsniegtos rēķinus par komunālajiem maksājumiem atbilstību mērījumu rādītājiem un pastāvošajiem tarifiem;
  • Regulāri apsekojam nekustamo īpašumu, namīpašuma komunikācijas un laikus organizē bojājumu novēršanu;
  • Organizējam dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un apkopojam dzīvokļu īpašnieku vēlmes;
  • Sniedzam konsultācijas dzīvokļu īpašniekiem.

Nekustamo īpašumu un tam piegulošās teritorijas uzturēšana, uzkopšana, labiekārtošana un remonts(zālāja pļaušanu, lapu savākšanu, celiņu tīrīšana un kaisīšana, atkritumu urnu iztukšošana un tīrīšana, un citus darbus).

 

Veic dažādu citu iekārtu darbības pārraudzīšanu un organizē tehniskās apkopes un remontus (siltummezgli, ūdens un kanalizācijas sistēma, elektrības sistēma, u.c.);

Nodrošinām 24 stundu avārijas dienesta pieejamību.

 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Rēzeknē, Rūpnīcas ielā 3a

 


 

Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 149


2012.gada 27. septembrī noslēdzās ERAF līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 149”. Projekta ietvaros tika veikta mājas bēniņu pārseguma konstrukciju siltināšana, fasādes un cokola siltināšana, daļēja logu un durvju nomaiņa un ventilācijas difuzoru iebūve ārsienās. Kopējās projekta izmaksas 46900 LVL, ERAF līdzekļi 19000 LVL.


Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts dzīvojamai mājai V.seiles ielā 41, Rēzeknē


2013.gada 03. decembrī noslēdzās ERAF līdzfinansētais projekts „ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTS DZĪVOJAMAI MĀJAI V.SEILES IELĀ 41, RĒZEKNĒ”. Projekta ietvaros tika veikta mājas bēniņu pārseguma konstrukciju siltināšana, fasādes un cokola siltināšana, daļēja logu un durvju nomaiņa, jumta renovācija un apkures un siltā ūdens piegādes cauruļu izolācijas atjaunošana. Kopējās projekta izmaksas 46895 LVL, ERAF līdzekļi 15600 LVL.